Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1715
Title: Розвиток системи вищої освіти: стратегічний вимір
Authors: Натрошвілі, Світлана Геннадіївна
Keywords: strategic measuring
higher education
development of the system of higher education
стратегическое измерение
высшее образование
развитие системы высшего образования
стратегічний вимір
вища освіта
розвиток системи вищої освіти
Issue Date: 2013
Citation: Натрошвілі С. Г. Розвиток системи вищої освіти: стратегічний вимір / С. Г. Натрошвілі // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 1 (69). - C. 235-241.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У науковій праці проаналізовано основні проблеми розвитку вищої освіти. Показано роль вищої освіти як особливої сфери, що забезпечує розвиток економіки на інноваційних засадах. Внесено пропозиції щодо набору стратегічних орієнтирів розвитку сфери вищої освіти в контексті сучасних викликів.
В статье проанализированы основные проблемы развития высшего образования. Показана роль высшего образования как особой сферы, которая обеспечивает развитие экономики на инновационных принципах. Внесены предложения относительно набора стратегических ориентиров развития сферы высшего образования в контексте современных вызовов.
The basic problems of development of higher education are analysed in scientific labour. The role of higher education is rotined as the special sphere which provides development of economy on innovative principles. Suggestions are brought in in relation to the set of strategic orientiriv of development of sphere of higher education in the context of modern calls.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1715
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V69_P235-241.pdf249,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.