Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17239
Title: Громадські об’єднання як суб’єкти запобігання домашньому насильству щодо дітей
Authors: Катеринчук, Катерина Володимирівна
Беспаль, Ольга Леонідівна
Keywords: домашнє насильство
громадські об’єднання
діти
запобігання
domestic violence
public associations
children
prevention
Issue Date: May-2020
Publisher: Національна академія внутрішніх справ
Citation: Катеринчук К. В. Громадські об’єднання як суб’єкти запобігання домашньому насильству щодо дітей / К. В. Катеринчук, О. Л. Беспаль // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузівського науково-практичного круглого столу, присвяченого пам’яті професора А. П. Закалюка, м. Київ, 28 травня 2020 року. – У 2-х ч. – Ч. 1. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2020. – С. 65-67.
Abstract: В даній роботі піднімається питання важливості діяльності громадських об’єднань, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Разом з тим, незважаючи на відсутність майнового інтересу (як одного з принципів утворення і діяльності громадських об’єднань), в деяких випадках надання такої допомоги залишається поза межею можливостей багатьох осіб. Авторами висунуто пропозиції для усунення такої перепони в отриманні кваліфікованої допомоги.
In this work raises the issue of the importance of the activities of public associations that carry out activities in the field of preventing and combating domestic violence. However, despite the lack of property interest (as one of the principles of formation and operation of public associations), in some cases, the provision of such assistance remains beyond the capabilities of many people. The authors put forward proposals to eliminate such an obstacle to obtaining qualified assistance.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17239
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210301_316.pdf256,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.