Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17262
Title: Дослідження властивостей референтного препарату як етап фармацевтичної розробки
Other Titles: Investigation of the properties of the reference drug as a stage of pharmaceutical development
Authors: Саченко, Є. В.
Салій, О. О.
Турчина, В. Ю.
Keywords: діацереїн
генеричний препарат
оригінальний препарат
diacerein
generic drug
original drug
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Саченко Є. В. Дослідження властивостей референтного препарату як етап фармацевтичної розробки / Є. В. Саченко, О. О. Салій, В. Ю. Турчина // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 26 листопада 2020 року. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 442-444.
Abstract: Увагу клініцистів привертає Артродар (діацереїн), що є засобом уповільненої дії, застосовується у вигляді капсул з метою затримки розпаду хрящової тканини та полегшення болю. Метою наших досліджень було вивчення фармако-технологічних показників оригінального препарату Артродар, у твердих желатинових капсулах. Встановлено, що капсульна маса має хороші технологічні властивості відносно текучості та сипучості. Зовнішній вигляд капсульної маси (гранули) свідчить про те, що застосована технологія вологої грануляції для отримання готового продукту. Невеликий час розпадання капсул свідчить про достатню кількість розпушувачів (натрію кроскармелози) в складі референтного лікарського засобу. Капсульна маса оригінального препарату має низьку плинністю, задовільний коефіцієнт Карра і не високу щільність, що свідчить, що капсулювати таку масу можливо тільки на високоефективних капсульних машинах, що мають функції підпресування і примусового заповнення капсул.
Artrodar (diacerein), which is a slow-acting remedy, is used in the form of capsules to delay the breakdown of cartilage tissue and relieve pain. The aim of our research was to study the pharmaco-technological parameters of the original drug Artrodar, in hard gelatin capsules. It is established that the capsule mass has good technological properties in terms of fluidity and flowability. The appearance of the capsule mass (granules) indicates that the wet granulation technology is used to obtain the finished product. The short disintegration time of the capsules indicates a sufficient number of leavening agents (croscarmellose sodium) in the reference drug. The capsule mass of the original drug has low fluidity, satisfactory Carr coefficient and low density, which indicates that encapsulation of this mass is possible only on high-performance capsule machines with the functions of compression and forced filling of capsules.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17262
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.