Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17344
Title: Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти
Other Titles: Methodological foundations of intellectual capital development of the state institution of higher education
Authors: Денисенко, Микола Павлович
Хаустова, Євгенія Борисівна
Keywords: інтелектуальний капітал
заклад вищої освіти
капіталізація
оцінка капіталу
трансфер знань
багатофакторний аналіз
Issue Date: 19-Nov-2019
Citation: Хаустова Є. Б. Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : захист 20.12.2019 / Є. Б. Хаустова ; наук. конс. М. П. Денисенко ; КНУТД. – Київ, 2019. – 43 с.
Abstract: Дисертація присвячена розв’язанню методологічних проблем пропорційного розвитку ІК державного ЗВО в умовах розбудови економічної функції освіти і науки. З урахуванням особливостей капіталізації діяльності державних університетів, а також можливостей та результативності використання їх інтелектуальних активів розроблено концептуальні засади розвитку ІК ЗВО, запропоновано методичні підходи до якісного оцінювання та сформовано комплекс заходів із підвищення рівня його розвитку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17344
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Хаустова_08.11.19_сайт.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.