Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17377
Title: Захист облікової інформації в умовах забезпечення кібербезпеки підприємства
Other Titles: Protection of accounting information in the conditions of ensuring cyber security of the enterprise
Authors: Григоревська, Олена Олександрівна
Keywords: кібербезпека
облікова інформація
інформаційна система бухгалтерського обліку
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Editorial EDULCP
Citation: Григоревська О. О. Захист облікової інформації в умовах забезпечення кібербезпеки підприємства / О. О. Григоревська // Achievements and prospects of modern scientific research : abstracts of the I International scientific and practical conference, Buenos Aires, Argentina, 6-8 December 2020. – Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina, 2020. – P. 582-584.
Abstract: Інформаційна захищеність є одним з найважливіших аспектів загальної безпеки на різних рівнях – національному, галузевому, корпоративному, персональному. Це повʼязано з тим, що в сучасному світі експонентний приріст кількості інформації перетворив її з другорядного ресурсу в чинник, який вирішальним чином впливає практично на всі сфери суспільного життя, відображаючи тим самим зростаючу інформаційну залежність суспільства. В свою чергу, інформаційна система бухгалтерського обліку формується з конфіденційної та приватної інформації, яка може бути порушена, якщо її не захистити. Несанкціоноване використання інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, може призвести до згубних наслідків, ризикуючи втратою інформації, неправильним введенням даних та зловживанням конфіденційною інформацією. Неадекватна інформаційна безпека збільшує можливість маніпулювання, фальсифікації або зміни бухгалтерських записів. Тому питання захисту інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку, є надзвичайно актуальними, а забезпечення її безпеки є пріоритетом у багатьох фірмах.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17377
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf216,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.