Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17393
Title: Кінетостатичне дослідження механізму третього класу для приводу вушкових голок основов’язальної машини
Other Titles: Kinetostatic study of a third-class mechanism for driving the ear needles of a warp knitting machine
Кинетостатическое исследование механизма третьего класса для привода ушковых игл основовязальной машины
Authors: Дворжак, В. М.
Keywords: основов'язальна машина
механізм в'язання
механізм третього класу
кінематична пара
реакція в кінематичній парі
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Дворжак В. М. Кінетостатичне дослідження механізму третього класу для приводу вушкових голок основов’язальної машини / В. М. Дворжак // ТК-2020 "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів" : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки, м. Луцьк, 2-4 червня 2020 року. – Луцьк : ЛНТУ, 2020. – С. 72-73.
Abstract: Робота присвячена кінетостатичному дослідженню плоского шестиланкового механізму вушкових голок основов'язальної машини побудованого на базі структурної групи третього класу третього порядку з використанням апарату векторної алгебри, який дозволяє зберегти алгоритм графічного методу дослідження з притаманною йому наочністю. Інструментом дослідження є аналітичний метод, що базується на векторному представленні параметрів, з його реалізацією в програмі Mathcad. Дослідження полягало у створенні математичних моделей векторів сил (реакцій) взаємодії ланок у місцях їх стикання для визначення миттєвих та граничних значень навантажень в кінематичних парах механізму, що досліджується; створенні програмного коду на основі отриманих математичних моделей в програмі Mathcad.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17393
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy-2020_Dvorzhak.pdf673,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.