Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17409
Title: Застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту у хромзбережному дубленні шкір
Authors: Жалдак, М. П.
Мокроусова, О. Р.
Keywords: дублення
монтморилоніт
алюмокалієві галуни
модифікація
дисперсія
колаген
властивості шкір
Issue Date: 2020
Citation: Жалдак М. П. Застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту у хромзбережному дубленні шкір / М. П. Жалдак, О. Р. Мокроусова // Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за заг. ред. О. Р. Мокроусової. – Київ : Світ Успіху, 2020. – C. 314-333.
Source: Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія
Advanced materials and innovative technologies: biotechnology, applied chemistry and ecology
Abstract: Досліджено властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту для їх застосування у хромзбережному способі дублення шкір. Запропоновано модифікацію монтморилоніту сполуками алюмінію та суміщеного застосування отриманих дисперсій із хромовими сполуками під час дублення шкір. Модифікація дисперсій монтморилоніту сполуками алюмінію з витратами в межах 5,0-7,0% Al2O3 від маси мінералу сприяє отриманню максимально стійких позитивно заряджених дисперсії монтморилоніту. Використання отриманих дисперсій монтморилоніту є ефективним для стабілізації структури білка та підвищення температуростійкості колагену. Застосування модифікованих дисперсій монтморилоніту суміщено із хромовим дубителем сприяє впровадженню хромзбережного способу дублення. Оптимальними витратами хромового дубителя можна вважати 0,75% Сr2O3 та 3,0% модифікованої дисперсії монтморилоніту від маси голини в перерахунку на масу мінералу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17409
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
ISBN: 978-617-7324-38-5
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жалдак_М.П_Мокроусова_О.Р.pdf31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.