Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17423
Title: The role and importance of modern education in human life
Other Titles: Rola i znaczenie nowoczesnej edukacji w życiu ludzkim
Authors: Tkachenko, V.
Tkachenko, I.
Puzyrova, P.
Keywords: modern education
person
career
specialists
personal qualities
sociability
potential
literacy
morality
nowoczesna edukacja
osoba
kariera
specjaliści
cechy osobiste
towarzyskość
potencjał
umiejętność czytania i pisania
moralność
Issue Date: 2020
Citation: Tkachenko V. The role and importance of modern education in human life / V. Tkachenko, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy : monografia nr 858 / red. Aleksandry Kuzior. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020. – P. 343-355.
Source: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy
Abstract: Nowadays, education plays a key role in human life, because with it people can achieve incredible heights, build a career, be sought-after and professional specialists in their field of activity. Modern education forms a person, and his personal qualities such as self-discipline, determination, upbringing, tolerance, sociability, craving for new sources of information and much more. Accordingly, the developed qualities can help a person better adapt in the social environment, speak freely and openly in public, expressing their thoughts and points of view, find like-minded people, and also acquire significant status in society. Education helps a person to reach his potential, learn something new, be competent and moral.
W dzisiejszych czasach edukacja odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka, ponieważ dzięki jej pomocy ludzie mogą osiągnąć niewiarygodne wyżyny, zbudować karierę, być poszukiwanym i profesjonalnym specjalistą w swojej dziedzinie. Współczesna edukacja kształtuje człowieka i jego cechy osobiste, takie jak samodyscyplina, celowość, wychowanie, tolerancja, towarzyskość, pociąg do nowych źródeł informacji i inne. W związku z tym wytworzone cechy mogą pomóc osobie w lepszym przystosowaniu się do otoczenia społecznego, swobodnym i otwartym mówieniu w społeczeństwie, wyrażaniu swoich myśli i punktu widzenia, znajdowaniu ludzi o podobnych poglądach i zdobywaniu znaczącego statusu w społeczeństwie. Edukacja pomaga odkryć potencjał, nauczyć się czegoś nowego, być piśmiennym i moralnym.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17423
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISBN: 978-83-7880-722-3
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titul_Zmist_Puzyrova_Gliwice-2020.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Puzyrova_343-355_Gliwice-2020.pdf2,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.