Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17431
Title: Асортимент та художньо-конструктивні рішення комплектів сучасного шкільного форменого одягу для хлопчиків молодшої шкільної вікової групи в Україні та країнах Західної Європи
Other Titles: Assortment and artistic and design solutions of sets of modern school uniform for boys in the primary school age in Ukraine and Western Europe
Authors: Васильєва, О. С.
Влох, Є. В.
Буксанчук, О. П.
Васильєва, І. В.
Keywords: шкільний формений костюм
асортимент
одяг для школярів
одяг для хлопчиків
school uniform
assortment
clothes for schoolchildren
clothes for boys
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Асортимент та художньо-конструктивні рішення комплектів сучасного шкільного форменого одягу для хлопчиків молодшої шкільної вікової групи в Україні та країнах Західної Європи / О. С. Васильєва, Є. В. Влох, О. П. Буксанчук, І. В. Васильєва // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 53-58.
Abstract: В роботі проведено порівняльний аналіз асортименту та композиційно конструктивних рішень шкільного форменого одягу для хлопчиків молодшої шкільної вікової групи в країнах Західної Європи та Україні, виокремлено характерні типові рішення шкільних формених костюмів, визначено відмінності складових комплектів шкільного форменого костюма різних країн.
A comparative analysis of the range and compositional design solutions of school uniforms for boys of primary school age group in Western Europe and Ukraine, highlights the typical solutions of school uniforms, identified differences in the components of school uniforms in different countries.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17431
Appears in Collections:Кафедра мультимедійного дизайну (МД)
Кафедра ергономіки і дизайну (ЕД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P053-058.pdf838,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.