Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17433
Title: Інноваційні технології в дистанційному навчанні
Other Titles: Innovative technologies in distance learning
Authors: Волох, Л. В.
Корнієнко, Є. В.
Keywords: дистанційне навчання
мережеве е-ДН
інформаційні технології
форма навчання
інновації
онлайн
distance learning
network e-DL
information technologies
form of education
innovations
online
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Волох Л. В. Інноваційні технології в дистанційному навчанні / Л. В. Волох. Є. В. Корнієнко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 65-73.
Abstract: В роботі розглянуто необхідність впровадження інноваційних технологій в систему освіти України. Досліджено основні переваги та недоліки дистанційної освіти. Висвітлено основні проблеми при впровадженні інноваційних технологій. Визначено, що дистанційна освіта є найбільш ефективною формою навчання в сучасних умовах.
The paper considers the need to introduce innovative technologies into the world system of Ukraine. The main advantages and disadvantages of distance education are studied. The main problems in the implementation of innovative technologies are highlighted. It is determined that distance education is the most effective form of learning in modern conditions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17433
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P065-073.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.