Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17434
Title: Проблеми розвитку дистанційної форми освіти в Україні
Other Titles: Problems of the development of distance education in Ukraine
Authors: Грищенко, О. С.
Довбуш, В. І.
Keywords: дистанційне навчання
дистанційна освіта
глобалізація
принципи навчання
перспективні напрями
переваги
distance learning
distance education
globalization
teaching principles
promising directions
advantages
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Грищенко О. С. Проблеми розвитку дистанційної форми освіти в Україні / О. С. Грищенко, В. І. Довбуш // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 74-78.
Abstract: У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку дистанційної освіти в Україні, зокрема її понятійний апарат. Розглянуто та проаналізовано основні проблеми впровадження та переваги використання дистанційної освіти в навчальному процесі. Проаналізовано сучасний стан дистанційної освіти в Україні та світовий досвід. Досліджено перспективи впровадження дистанційної освіти у ВНЗ України. Визначено головні пріоритети розвитку сучасної освіти в Україні та її перспективні напрями.
The article discusses the theoretical aspects of the development of distance education in Ukraine, in particular its conceptual apparatus. The main problems of implementation and the advantages of using distance education in the educational process are considered and analyzed. Analyzed the current state of distance education in Ukraine and world experience. Prospects for the introduction of distance education in Ukrainian universities have been investigated. The main priorities for the development of modern education in Ukraine and its promising directions have been determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17434
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P074-078.pdf615,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.