Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17437
Title: Інновації в освіті: виклики та можливості
Other Titles: Innovation in education: challenges and opportunities
Authors: Катеринчук, К. В.
Медвєдєв, Денис Вадимович
Keywords: інновація
освіта
сфера освіти
наукові хаби
innovation
education
scientific hubs
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Катеринчук К. В. Інновації в освіті: виклики та можливості / К. В. Катеринчук, Д. В. Медвєдєв // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 91-94.
Abstract: Формування концепцій викликів та можливостей інновацій в освіті, які є невід’ємною частиною сучасного глобалізованого світу. Формування поглядів про те, що інновації в освітній сфері є необхідним та своєчасним завданням, яке постає перед учасниками освітнього процесу. В статті розкрито особливості інноваційних процесів в освіті з соціально-економічними факторами благополуччя населення.
Creating concepts of challenges and opportunities for innovation in education, which are an integral part of today's globalized world. Forming views that innovation in education is a necessary and timely task facing participants in the educational process. To reveal how innovation processes in education are connected with socio-economic factors of well-being of the population.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17437
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P091-094.pdf691 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.