Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17439
Title: Розробка програмного забезпечення для системи ідентифікації студентів
Other Titles: Software development for student identification system
Authors: Кольва, М. А.
Єгоров, Д. С.
Глембоцький, В. С.
Астістова, Т. І.
Keywords: система ідентифікації
QR-коди
Beta-версія
Alpha-версія
веб-додаток
identification system
QR codes
Beta version
Alpha version
web application
Android
iOS
ReactJS
MongoDB
JS
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Розробка програмного забезпечення для системи ідентифікації студентів / М. А. Кольва, Д. С. Єгоров, В. С. Глембоцький, Т. І. Астістова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 100-104.
Abstract: Розробка програмного забезпечення для створення системи ідентифікації студентів, це – абсолютно нове рішення в сфері освіти, яке дозволяє повністю автоматизувати систему обліку відвідування занять студентами. На сьогодні в багатьох школах, ліцеях, гімназіях та університетах України існують ще паперові журнали, в яких викладач або вчитель веде облік присутніх на заняттях студентів або школярів. За допомогою нашої ідеї в Україні можна буде вберегти ліси від вирубування. Ми пропонуємо програмний продукт для створення системи ідентифікації студентів, це – абсолютно нове рішення в сфері освіти, яке дозволяє повністю автоматизувати систему обліку відвідування занять студентами. Облік присутності студентів на парах буде відбуватися за допомогою сканування QR-коду. Сучасні мобільні телефони, смартфони і планшети мають вбудоване програмне забезпечення для зчитування і розпізнавання QR-коду. Для написання програми було обрано один з фреймворків JS, а саме React-JS. Додаток буде складатися з двох частин розробки, Beta-версія і Alpha-версія. В Alpha-версію входить розробка мобільних додатків під операційні системи Android і iOS. У Beta-версію входить розробка веб-додатків з обліку присутності студентів на парах. Функціонал мобільних додатків буде повторюватись з веб-версією програми, де буде реалізована реєстрація не тільки викладачів, але і студентів. Кожен студент матиме свій унікальний ID, за допомогою якого при скануванні QR-коду йому більше не потрібно буде заповнювати форму присутності на парі. Дані будуть відправлятися автоматично, що на багато підвищує зручність додатку. Якщо реалізувати нашу ідею та не використовувати паперові журнали, то в Україні можна буде вберегти багото лісів від вирубування.
The development of software to create a system of student identification is a completely new solution in the field of education, which allows you to fully automate the system of accounting for student attendance. Today in many schools, lyceums, gymnasiums and universities of Ukraine there are still paper journals in which the teacher keeps records of students or schoolchildren present at classes. With the help of our idea in Ukraine it will be possible to protect forests from deforestation. The presence of students in pairs will be recorded by scanning the QR-code. Modern mobile phones, smartphones and tablets have built-in software for reading and recognizing QR-code. One of the JS frameworks, React-JS, was chosen to write the program. The application will consist of two parts of development, Beta version and Alpha version. The Alpha version includes the development of mobile applications for Android and iOS operating systems. The Beta version includes the development of a web application for recording the presence of students in pairs. The functionality of mobile applications will be repeated with the web version of the program, where the registration of not only teachers but also students will be implemented. Each student will have their own unique ID with which when scanning the QR-code, they will no longer need to fill out a form of presence on the pair. Data will be sent automatically, which greatly increases the usability of the application.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17439
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P100-104.pdf835,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.