Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17449
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШагрєнєва, А. І.-
dc.contributor.authorМножинська, Р. В.-
dc.date.accessioned2021-05-03T18:25:23Z-
dc.date.available2021-05-03T18:25:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationШагрєнєва А. І. Стратегічні пріоритети сучасної освіти / А. І. Шагрєнєва, Р. В. Множинська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 173-177.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17449-
dc.description.abstractУ статті йдеться про вимогу переходу до інноваційної освіти, яка зумовлена викликами сьогодення. Підкреслено значення інноваційного навчання у процесі функціонування сучасного університету як інструменту інтеграції в світовий освітній простір. Наголошується, що інноваційна спрямованість системи вищої освіти, яка реалізується через підвищення рівня комп’ютеризації навчальних закладів, активізацію науково-дослідної діяльності, утворення інноваційних структур у ЗВО є одним з стратегічних пріоритетів. Визначено характерні відмінності традиційного та інноваційного навчання, досліджено різні варіанти існування інноваційних методів навчання та основні підходи до вибору інноваційних методів відповідно до навчальної мети заняття, переваги та недоліки використання окремих методів. Також конкретизуються поняття "освітня інновація", "інноваційний університет", аналізуються деякі нові методи навчання у ЗВО.uk
dc.description.abstractThe article deals with the requirement of transition to innovative education, which is due to today's challenges. The importance of innovative learning in the process of functioning of a modern university as a tool of integration into the world educational space is emphasized. It is emphasized that the innovative orientation of the higher education system, which is implemented through increasing the level of computerization of educational institutions, intensification of research activities, the formation of innovative structures in the Free Economic Zone is one of the strategic priorities. The characteristic differences of traditional and innovative teaching are determined, different variants of existence of innovative teaching methods are investigated, and the main approaches to the choice of innovative methods according to the educational purpose of employment, advantages and disadvantages of use of separate methods. The concepts of "educational innovation", "innovative university" are also specified, some innovative methods of teaching at the university are analyzed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectпріоритетuk
dc.subjectінноваційні методи навчання у закладі вищої освітиuk
dc.subjectсучасний університетuk
dc.subjecteducational innovationuk
dc.subjectpriorityuk
dc.subjectinnovative methods of teaching in a higher educational institutionuk
dc.subjectinnovative universityuk
dc.titleСтратегічні пріоритети сучасної освітиuk
dc.title.alternativeStrategic priorities of modern educationuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorShagreneva, A. I.-
local.contributor.altauthorMnozhynska, R. V.-
local.subject.facultyФакультет культурних і креативних індустрійuk
local.subject.departmentКафедра філософії та культурологіїuk
local.conference.locationКиївuk
local.conference.date2020-11-17-
local.conference.nameІнноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливостіuk
local.subject.method0uk
local.conference.sectionІнноватика в освітіuk
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P173-177.pdf613,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.