Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17453
Title: Розробка математичного та програмного забезпечення для автоматизованого проектування рукавичок
Other Titles: Development of mathematical and software for automated glove design
Authors: Василенко, О. Л.
Чупринка, В. І.
Чупринка, Н. В.
Keywords: рукавички
математичне та програмне забезпечення
параметричні моделі
gloves
mathematical and software
parametric models
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Василенко О. Л. Розробка математичного та програмного забезпечення для автоматизованого проектування рукавичок / О. Л. Василенко, В. І. Чупринка, Н. В. Чупринка // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 194-200.
Abstract: В роботі запропоновані параметричні моделі деталей рукавичок, тобто визначені основні параметри кисті руки, від яких залежить форма зовнішніх деталей рукавичок та отримані залежності координат конструктивних точок деталей від цих параметрів. Використавши ці залежності, було розроблене програмне забезпечення для автоматизованого проектування рукавичок за параметрами кисті руки. Це програмне забезпечення може бути з успіхом використане при проектуванні рукавичок за індивідуальним замовленням.
The paper proposes parametric models of glove parts, ie the main parameters of the hand brush are determined, on which the shape of the outer glove parts depends and the dependences of the coordinates of the structural points of the parts on these parameters are obtained. Using these dependencies, software was developed for the automated design of gloves according to the parameters of the hand. This software can be successfully used in the design of custom gloves.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17453
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P194-200.pdf778,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.