Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17458
Title: Автоматичне керування приводом електропилососа
Other Titles: Automatic control of the electric vacuum cleaner drive
Authors: Демішонков, Я. В.
Друховець, М. В.
Трихлєб, А. С.
Keywords: електропривод
автоматичний контроль
концентрація пилу
повітряний поток
параметри
electric drive
automatic control
dust concentration
air flow
parameters
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Демішонков Я. В. Автоматичне керування приводом електропилососа / Я. В. Демішонков, М. В. Друховець, А. С. Трихлєб // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 226-232.
Abstract: В роботі розглянуто процеси ефективного перетворення електричної енергії в рух повітряного потоку за умови автоматичного контролю за станом об’єкту обробки. Методологічною і теоретичною основою дослідження служать основні положення теорії електроприводу та методи розрахунку систем автоматичного контролю технологічних процесів. Теоретично обґрунтовано можливість ефективного використання системи автоматичного керування приводом побутових пилососів з можливістю визначення концентрації пилу в повітряному потоці і визначено її необхідні параметри.
The paper considers the processes of efficient conversion of electrical energy into the movement of air flow under the condition of automatic control over the parameters of the object of processing. The methodological and theoretical basis of the study are the main provisions of the theory of electric drive and methods of calculating systems of automatic control of technological processes. The possibility of effective use of the system of automatic control of the drive of household vacuum cleaners with the possibility of determining the concentration of dust in the air flow is theoretically substantiated and its necessary parameters are determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17458
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P226-232.pdf352,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.