Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17459
Title: Автоматизований електропривод ролет на основі використання мікроконтролера Arduino
Other Titles: Automated electric drive rollers based on the use of Arduino microcontroller
Authors: Єрьоменко, Я. М.
Злотенко, Б. М.
Кулік, Т. І.
Люта, М. В.
Keywords: інтелектуальна система керування
температура
мікроклімат
електропривод
кроковий двигун
драйвер
цифровий дисплей
intelligent system control
temperature
microclimate
electric drive
Arduino
step motor
driver
digital display
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Автоматизований електропривод ролет на основі використання мікроконтролера Arduino / Я. М. Єрьоменко, Б. М. Злотенко, Т. І. Кулік, М. В. Люта // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 233-236.
Abstract: Запропоновано систему автоматичного електроприводу ролет на основі контролерів Arduino з метою керування температурою повітря у приміщенні в теплий період року. Було розглянуто аналоги датчиків температури і обраний тип драйвера крокового двигуна. Розроблено систему автоматичного керування, вказаний алгоритм роботи програмного скетчу, виконані необхідні креслення конструкції. Розроблено лабораторну установку на основі розробленої системи для дослідження електропривода крокового двигуна.
A system of automatic electric roller shutters based on Arduino controllers with the help of temperature control in warm weather has been introduced. Analogs of temperature sensors, and reverse type of the driver of the crocodile motor, were found. The system of automatic control is developed, the algorithm of the program sketch is created, the necessary drawings have been accomplished. A laboratory installation was built on the basis of the developed system for the study of an electric drive of a step motor.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17459
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P233-236.pdf802,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.