Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17461
Title: Визначення раціональних режимів роботи акумуляторної батареї в складі електроприводу особистого транспортного засобу
Other Titles: Determination of rational operating modes of the battery as a part of the electric drive of a personal vehicle
Authors: Іванюк, Н. Д.
Біла, Т. Я.
Keywords: акумуляторна батарея
електричний велосипед
контролер
напруга
швидкість
струм
температура
rechargeable battery
electric bicycle
controller
voltage
speed
current
temperature
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Іванюк Н. Д. Визначення раціональних режимів роботи акумуляторної батареї в складі електроприводу особистого транспортного засобу / Н. Д. Іванюк, Т. Я. Біла // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 245-252.
Abstract: В статті приведено результати експериментальних досліджень роботи літій-іонної акумуляторної батареї в складі електропривода особистого транспортного засобу. Розроблено експериментальний зразок електричного велосипеда для дослідження параметрів акумуляторної батареї. Показано, що одним з шляхів підвищення ефективності використання літій-іонної акумуляторної батареї є рух транспортного засобу в номінальному режимі. Встановлено, що акумуляторна батарея, яка застосовується в особистому транспортному засобі, під час роботи в номінальному режимі за умовою дотримання температурних режимів значно краще зберігає свій ресурс.
The article presents the results of experimental studies of the lithium-ion battery in the electric drive of a personal vehicle. An experimental sample of an electric bicycle was developed to study the parameters of the battery. It is shown that one of the ways to increase the efficiency of lithium-ion battery is the movement of the vehicle in nominal mode. It is established that the rechargeable battery, which is used in a personal vehicle in the nominal mode, provided that the temperature regimes are observed, retains its resource much better.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17461
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P245-252.pdf922,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.