Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17462
Title: Розвиток форм костюма ХХ століття під впливом науково-технічного прогресу
Other Titles: Development of costume forms of the twentieth century under the influence of scientific and technological progress
Authors: Колосніченко, О. В.
Баранова, А. І.
Крічлоу, К. В.
Мазуренко, О. Р.
Степанчук, Д. Ю.
Keywords: формоутворення одягу
костюм ХХ століття
текстильні матеріали
штучні та синтетичні волокна
високотехнологічні тканини
розвиток форм костюма
clothing design
twentieth century costume
textile materials
artificial and synthetic fibers
high-tech fabrics
development of costume shapes
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Розвиток форм костюма ХХ століття під впливом науково-технічного прогресу / О. В. Колосніченко, А. І. Баранова, К. В. Крічлоу, О. Р. Мазуренко, Д. Ю. Степанчук // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 253-261.
Abstract: В статті представлено аналіз розвитку нових форм костюма у 20 столітті шляхом дослідження впливу науково-технічного прогресу в галузі створення нових матеріалів. Використано наукові методи історико-хронологічного та порівняльно-історичного аналізів. Зібрані матеріали та їх теоретичне узагальнення можуть бути використані в подальших дослідженнях для створення наукової бази з дизайну одягу.
The article presents an analysis of the development of new forms of costume in the 20th century by studying the impact of scientific and technological progress in the field of creating new materials. Scientific methods of historical-chronological and comparativehistorical analyzes are used. The collected materials and their theoretical generalization can be used in further research to create a scientific basis for clothing design.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17462
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P253-261.pdf661,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.