Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17464
Title: Віддалене адміністрування комп’ютерних мереж
Other Titles: Remote administration of computer networks
Authors: Кузнецов, Д. В.
Люта, М. В.
Keywords: віддалений доступ
системне адміністрування
система моніторингу
remote access
system administration
monitoring system
Telnet
Zabbix
Remote Desktop Connection
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кузнецов Д. В. Віддалене адміністрування комп’ютерних мереж / Д. В. Кузнецов, М. В. Люта // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 267-272.
Abstract: В даній статті здійснено обґрунтування необхідності використання системними адміністраторами віддаленого доступу та систем моніторингу, проведений аналіз програмних засобів та сформульовані завдання, які покладаються на системних адміністраторів при обслуговуванні мереж. Проаналізовані основні переваги найбільш поширених систем віддаленого доступу та моніторингу, сформульовані загальні вимоги та загальна потреба в подібних системах. На основі головних функціональних параметрів зроблений вибір досліджуваної програми.
This article justifies the need of the system administrators need to be monitored for remote access and monitoring of monitoring systems. The analysis of the software tools and the formulation of the design, which relies on the system administrators when servicing the net. Analyzed the main passages of the most advanced systems for remote access and monitoring, formed the backbone and outbound requirements in other systems. On the basis of the main functional parameters creating selection of the researching programs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17464
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P267-272.pdf722,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.