Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17466
Title: Застосування мікросистеми збору даних з інтерфейсом USB m-DAQ12/DAC для автоматизації швидкоплинних технологічних процесів
Other Titles: Application of data collection microsystem with USB m-DAQ12/DAC interface for automation of high flow technological processes
Authors: Лісовець, С. М.
Дроменко, В. Б.
Кучма, Р. А.
Бондаренко, С. В.
Keywords: інерційність
інтерфейс
мікросистема
постійна часу
режим роботи
технологічний процес
inertia
interface
microsystem
time constant
operating mode
technological process
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Застосування мікросистеми збору даних з інтерфейсом USB m-DAQ12/DAC для автоматизації швидкоплинних технологічних процесів / С. М. Лісовець, В. Б. Дроменко, Р. А. Кучма, С. В. Бондаренко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 278-285.
Abstract: В проведеному дослідженні розглядається мікросистема збору даних з інтерфейсом USB m-DAQ12/DAC. Незважаючи на свою відносну простоту, така мікросистема має всі потрібні засоби для керування нескладними технологічними процесами. Наявність швидкісного інтерфейсу USB дозволяє об’єднувати кілька m-DAQ12/DAC в одну розподілену систему збору даних. При цьому кожною мікросистемою m-DAQ12/DAC можна керувати незалежно від інших мікросистем.
The study examines the data acquisition microsystem with USB m-DAQ12/DAC interface. Despite its relative simplicity, such a microsystem has all the necessary tools to control simple technological processes. The high-speed USB interface allows you to combine several m-DAQ12/DAC into one distributed data collection system. With this skin microsystem m-DAQ12/DAC can manage Independence from other microsystems.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17466
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P278-285.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.