Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17483
Title: Дослідження пластичності та формостійкості шкір, виготовлених за різних умов рідинного оздоблення
Other Titles: Investigation of plasticity and dimensional stability of leathers made under different conditions of liquid finishing
Исследование пластичности и формоустойчивости кож, изготовленных в разных условиях жидкостной отделки
Authors: Первая, Н. В.
Андреєва, О. А.
Keywords: шкіра
рідинне оздоблення
пластичність
формостійкість
Issue Date: 2020
Citation: Первая Н. В. Дослідження пластичності та формостійкості шкір, виготовлених за різних умов рідинного оздоблення / Н. В. Первая, О. А. Андреєва // Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : колективна монографія / за заг. ред. О. Р. Мокроусової. – Київ : Світ Успіху, 2020. – C. 432-440.
Source: Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія
Advanced materials and innovative technologies: biotechnology, applied chemistry and ecology
Abstract: У роботі представлені результати дослідження пластичності та формостійкості хромових шкір для верху взуття, виготовлених зі шкур великої рогатої худоби (ВРХ) за різних умов рідинного оздоблення, оцінювання їх технологічної придатності та споживчих властивостей. Встановлено, що використання полімерної сполуки, одержаної на базі малеїнової кислоти, та барвника при витраті відповідно 1,0 та 2,0% або 6,0 та 1,0% за температури 30 °С покращує відповідність досліджуваних зразків функціонально-споживчим і технологічним вимогам до натуральних шкір та виробів з них. Отже, на пластичність та формостійкість шкір впливає як співвідношення кількості застосованих реагентів через їх "конкуренцію" за місце у системі "колаген–хімічний реагент", так і температура оброблення.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17483
Faculty: Факультет індустрії моди
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра конструювання і технології виробів із шкіри
Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
ISBN: 978-617-7324-38-5
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Первая_Н.В_Андреєва_О.А.pdfстаття в монографії30,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.