Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17498
Title: Аудиторські процедури розрахунків з постачальниками в контексті інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Audit procedures of settlements with suppliers in the context of innovative development of the enterprise
Authors: Бунда, О. М.
Чучкевич, Д. Ю.
Keywords: аудит
аудиторські процедури
розрахунки з постачальниками
audit
audit procedures
settlements with suppliers
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бунда О. М. Аудиторські процедури розрахунків з постачальниками в контексті інноваційного розвитку підприємства / О. М. Бунда, Д. Ю. Чучкевич // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 460-466.
Abstract: У статті досліджено аудиторські процедури розрахунків з постачальниками в контексті інноваційного розвитку підприємства. Описані процедури повинні забезпечити якісне проведення аудитором перевірки повноти та достовірності відображення підприємством операцій з постачальниками як в бухгалтерському обліку, так і в бухгалтерській звітності.
The article examines the audit procedures of settlements with suppliers in the context of innovative development of the enterprise. The described procedures should ensure the quality of the auditor's verification of the completeness and accuracy of the company's reflection of transactions with suppliers in both accounting and financial reporting.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17498
Appears in Collections:Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P460-466.pdf702,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.