Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1751
Title: Удосконалення проектування жіного одягу на основі етнічних особливостей українського села
Authors: Школьнік, А. О.
Васильєва, І. В.
Keywords: символіка України
обереги
одяг
Issue Date: 24-Apr-2015
Publisher: КНУТД
Citation: Школьнік, А. О. Удосконалення проектування жіночого одягу на основі етнічних особливостей українського села / А. О. Школьнік, І. В. Васильєва // Т. 1. Тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 23-24 квітня 2015 року. – К.: КНУТД, 2015. – С. 50.
Abstract: В процесі проведених досліджень було проаналізовано геометрично вірні методи побудови сварги та її розширених варіацій і знайдено найбільш доцільні у широкому використанні способи. Поєднання цих способів дало змогу розробити метод побудови сварг з врахуванням фабричної ширини тканини у масштабі 1:1. На основі отриманих результатів було розроблено методику проектування сучасних жіночих суконь-оберегів, в яких принципи побудови сварг покладені в основу розрахунку і побудови як конструкції в цілому, так і окремих конструктивних, конструктивно-декоративних елементів та деталей.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1751
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і проектування одягу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selection (2).pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.