Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17513
Title: Принципи використання фотографії в сучасному рекламному графічному дизайні
Other Titles: Principles of using photography in modern advertising graphic design
Authors: Слітюк, О. О.
Овчарек, В. Є.
Семеняка, І. В.
Мельник, Ю. О.
Keywords: фотографія
фотодизайн
фотографіка
графічний дизайн
реклама
рекламний плакат
інтернет-реклама
photography
photo design
graphic design
advertising
advertising poster
internet advertising
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Принципи використання фотографії в сучасному рекламному графічному дизайні / І. В. Семеняка, Ю. О. Мельник ; наук. кер. О. О. Слітюк, В. Є. Овчарек // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 565-570.
Abstract: Розглянуті питання, пов'язані з проблемами застосування фотографічних композицій в сучасному рекламному графічному дизайні. Досліджено особливості використання фотозображень у різних рекламних носіях, проаналізовано особливості психології сприйняття рекламної фотографіки, розглянуто технічні аспекти виробництва рекламних фотографічних композицій. Виявлення принципів проектування рекламних фотографічних композицій, дозволять дизайнерам-графікам вийти на новий рівень проектної творчості з використанням сучасних фототехнологій.
The issues related to the problems of using photographic compositions in modern advertising graphic design are considered. The features of the use of photographic images on various advertising media are investigated, the peculiarities of the psychology of perception of advertising photography are analyzed, the technical aspects of the production of advertising photographic compositions are considered. Revealing the principles of designing advertising photographic compositions will allow graphic designers to reach a new level of design creativity using modern photo technologies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17513
Appears in Collections:Кафедра мультимедійного дизайну (МД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P565-570.pdf275,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.