Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17516
Title: Вдосконалення побутового холодильника з метою покращення температурних режимів
Other Titles: Improvement of the household refrigerator with the purpose of improvement of temperature regimes
Authors: Тимошенко, А. В.
Шинкаренко, В. В.
Демішонкова, С. А.
Keywords: побутовий компресійний холодильник
гідравлічна схема
електромагнітний клапан
ресивер
тепловий режим охолодження
household compression refrigerator
hydraulic circuit
solenoid valve
receiver
thermal cooling mode
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тимошенко А. В. Вдосконалення побутового холодильника з метою покращення температурних режимів / А. В.Тимошенко, В. В. Шинкаренко, С. А. Демішонкова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 584-590.
Abstract: Робота присвячена удосконаленню конструкції побутового двокамерного компресійного холодильника шляхом введення в конструкцію гідравлічної системи холодильника електромагнітного клапану і ресивера, що забезпечує можливість керування тепловими режимами його роботи. В роботі вперше теоретично обґрунтовано можливість регулювання холодопродуктивності і температурних режимів холодильника шляхом змінення умов циркуляції і дроселювання холодоагенту в гідравлічній системі. Виконано розрахунки електромагнітного клапана, на основі яких було розроблено його конструкцію. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення конструкцій побутових холодильників.
The work is devoted to improving the design of a domestic two-chamber compression refrigerator by introducing into the design of the hydraulic system of the refrigerator a solenoid valve and a receiver, which provides the ability to control the thermal modes of its operation. For the first time, the possibility of regulating the refrigeration capacity and temperature regimes of the refrigerator by changing the conditions of circulation and throttling of the refrigerant in the hydraulic system is theoretically substantiated. The calculations of the solenoid valve on the basis of which its design was developed are executed. The results of the study can be used to improve the design of household refrigerators.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17516
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P584-590.pdf851,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.