Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17517
Title: Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємств
Other Titles: Management of formation, distribution and use of profit of enterprises
Authors: Тищенко, Ю. С.
Кононенко, Г. І.
Keywords: прибуток
форми власності
ефективність діяльності
суб’єкти господарювання
profit
type of ownership
efficiency of activity
business entities
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тищенко Ю. С. Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємств / Ю. С. Тищенко, Г. І. Кононенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 591-595.
Abstract: У статті розглянуто основну мету підприємства будь-якої форми власності. Проаналізовані різні напрями фінансової діяльності та, зокрема, прибутку. Запропоновані ключові чинники збільшення прибутку. Проаналізовано основні функції використання прибутку.
The article considers the main purpose of the enterprise of any form of ownership. Various areas of financial activity and, in particular, profit are analyzed. The key factors of profit increase are offered. The main functions of profit use are analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17517
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P591-595.pdf689,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.