Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17523
Title: Сучасний досвід розробки та застосування акцидентного шрифту в графічному дизайні
Other Titles: Modern experience of development and application of accident font in graphic design
Authors: Семикіна, Н. С.
Солодка, Д. О.
Keywords: шрифти
акцидентний шрифт
графічний дизайн
типографіка
fonts
accidental font
graphic design
typography
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Семикіна Н. С. Сучасний досвід розробки та застосування акцидентного шрифту в графічному дизайні / Н. С. Семикіна, Д. О. Солодка // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 626-635.
Abstract: У статті досліджується сучасний досвід розробки та застосування акцидентного шрифту в графічному дизайні, виявлення сучасних тенденцій формування акцидентного шрифту в умовах естетики постмодернізму, розвитку новітніх цифрових технологій, а також зародження національних традицій.
The article examines the modern experience of development and application of the accidental font in graphic design, identification of modern trends in the formation of the accidental font in the aesthetics of postmodernism, the development of new digital technologies and the emergence of national traditions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17523
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P626-635.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.