Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17525
Title: Інформаційні системи в освіті
Other Titles: Information systems in education
Authors: Кошарна, В. В.
Keywords: інформаційні системи
дистанційне навчання
ІТ
інформація
навчання
освіта
information systems
distance learning
information
training
education
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кошарна В. В. Інформаційні системи в освіті / В. В. Кошарна // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 642-646.
Abstract: У даній статті розглянуто базові принципи використання інформаційних систем в освіті. Розглянуті переваги і недоліки сучасних технологій, можливості удосконалення системи їх впровадження та вивчено функціональні можливості інформаційних систем дистанційного навчання. Крізь призму історії розвитку інформаційних систем та технологій було спрогнозовано перспективу подальшого розвитку.
This article discusses the basic principles of using information systems in education. The advantages and disadvantages of modern technologies, the possibilities of improving the system of their implementation and the functional capabilities of distance learning information systems are studied. Through the prism of the history of information systems and technologies, the prospect of further development was predicted.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17525
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P642-646.pdf200,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.