Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17546
Title: Послідовність використання інструментів Інтернет-маркетингу
Other Titles: Sequence of using Internet marketing tools
Authors: Родіонов, С. О.
Кошарна, В. В.
Keywords: інформаційні технології
Інтернет-маркетинг
маркетингова діяльність
розвиток маркетингової діяльності
information technologies
Internet marketing
marketing activity
development of marketing activity
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Родіонов С. О. Послідовність використання інструментів Інтернет-маркетингу / С. О. Родіонов, В. В. Кошарна // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 97-100.
Abstract: Різноманітність інструментів Інтернет-маркетингу ставить важку задачу для Інтернет-маркетологів, тому кожний інструмент потрібно обирати доцільно, враховуючи послугу та цільову аудиторію. В цій роботі розглянуто інструмент – контент-маркетинг, який належить до класу методів продажів, які на початку їх використання дають мінімальний ефект. Той же ефект акумулюється і, з часом, ми отримуємо все більший і більший результат при мінімумі додаткових зусиль. Це помітно, наприклад, в разі просування блогу компанії або при розкручуванні в соціальних мережах. Тому необхідно враховувати не тільки сучасні інструменти, а і стратегію маркетингу.
The variety of Internet marketing tools poses a difficult task for Internet marketers, so each tool should be chosen appropriately, taking into account the service and the target audience. In this work, a lazy tool – content marketing, which belongs to the class of sales methods that at the beginning of their use give minimal effect. The same effect accumulates and, over time, we get more and more results with a minimum of extra effort. This is noticeable, for example, when promoting a company's blog or when promoting it on social networks. Therefore, it is necessary to consider not only modern tools, but also marketing strategy.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17546
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2020_P097-100.pdf781,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.