Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17562
Title: Сучасні інформаційні технології у сфері послуг
Other Titles: Modern information technologies in the field of services
Authors: Афанасьєва, О. М.
Архипова, Д. Є.
Keywords: Інтернет-маркетинг
інформаційне суспільство
маркетинг
інформаційні технології
інформаційне середовище
Internet marketing
information society
marketing
information technologies
information environment
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Афанасьєва О. М. Сучасні інформаційні технології у сфері послуг / О. М. Афанасьєва, Д. Є. Архипова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 187-189.
Abstract: У роботі досліджено сутність інформаційних технологій в сфері послуг. Трансформація бізнес-процесів, що відбувається внаслідок цього, дозволяє говорити про появу глобальної мережевої економіки. Основними її елементами є: електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-маркетинг. Визначення Інтернет-маркетингу корегується з його розвитком, в класичному виді можна визначити як: Інтернет-маркетинг – це комплекс заходів по просуванню і продажу товарів і послуг за допомогою мережевих технологій Інтернет.
The essence of information technologies in the field of services is investigated in the work. The resulting transformation of business processes allows us to talk about the emergence of a global network economy. Its main elements are: e-business, e-commerce, Internet marketing. The definition of Internet marketing is adjusted with its development, in the classical form can be defined as: Internet marketing – a set of measures to promote and sell goods and services using network technologies Internet.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17562
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2020_P187-189.pdf804,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.