Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17563
Title: Готовність фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності
Other Titles: Of intending specialists in physical education and sport to innovative activity
Authors: Колумбет, О. М.
Талан, І. О.
Keywords: фахівець фізичної культури та спорту
фахова підготовка
інновації
інноваційна діяльність
інноваційні технології
physical education and sports specialists
professional training
innovation
innovative activity
innovative technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Колумбет О. М. Готовність фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності / О. М. Колумбет, І. О. Талан // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 190-195.
Abstract: У статті охарактеризовано основні нормативно-правові акти, які підтверджують необхідність удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійної діяльності, важливою складовою якої є інноваційна спрямованість. Визначено сутність інноваційних технологій фізичного виховання як різновиду педагогічних технологій. Основну увагу зосереджено на процесі формування готовності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності.
The article describes the main normative acts that confirm the necessity of improving the training process of intending physical education and sports specialists for professional activity, an important component of which is innovative orientation. It defines the essence of physical education innovative technologies as a form of educational technology. The focus is on the process of forming intending physical education and sports specialists to innovative activity.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17563
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Студентські підприємницькі ініціативи»
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2020_P190-195.pdf637,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.