Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17565
Title: Інноваційні освітні технології у підготовці майбутніх кравців
Other Titles: Innovative educational technologies in the training of future tailors
Authors: Кучма, Ю. О.
Keywords: інновації
технології
кравці
ПТНЗ
навчання
innovations
technologies
tailors
vocational schools
training
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кучма Ю. О. Інноваційні освітні технології у підготовці майбутніх кравців / Ю. О. Кучма // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 202-208.
Abstract: Особливість сьогодення полягає в тому, що кожен викладач повинен виконувати інноваторські функції. Педагог має бути фахівцем, який кожного дня кожне заняття оновлює ідеями, створює технології, впроваджує методики виховання і навчання. Навчальний процес за своєю структурою, змістом, формами і методами навчання повинен відповідати останнім теоретичним та практичним досягненням в професійно-технічних освітніх закладах. Інноваційні освітні технології вдосконалюються, з’являються нові, але щодо них недостатньо інформації, аби ознайомитися з ними в структурованому та узагальненому виді, щоб обрати потрібну технологію. Було визначено сутність інноваційних технологій. Було визначено інноваційні освітні технології для покращення навчання кравців в ПТНЗ, наведено приклади та структуровано їх. Одержані результати допоможуть покращити рівень освіти кравця в ПТНЗ. Висновки роботи можуть бути використані для подальших досліджень. Було визначено інноваційні освітні технології, які потрібно активно впроваджувати, щоб позитивно вплинути на покращення якості освіти кравця в ПТНЗ.
The peculiarity of today is that each teacher performs the functions of an innovator, a specialist who in his daily work implements the latest ideas, technologies, methods of teaching and education. According to its purpose, content, structure and methods of teaching, the educational process should correspond to the latest achievements of the theory and practice of work in the educational institution of vocational education. Innovative educational technologies are evolving, new ones are emerging, but people know little about them and should be able to get to know them in a structured and generalized way to choose their technology. The essence of innovative technologies was determined. Innovative educational technologies to improve the training of tailors in vocational schools were identified, examples were given and structured. Practical significance – the results obtained will help to improve the level of education of tailors in vocational schools. The conclusions of the work can be used for further research. Innovative educational technologies have been identified that need to be actively implemented in order to positively influence the improvement of the quality of tailor education in vocational schools.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17565
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Студентські підприємницькі ініціативи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2020_P202-208.pdf714,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.