Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17566
Title: Інноваційні підходи до оцінки функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток
Other Titles: Innovative going is near estimation of functional preparedness of skilled female volleyball players
Authors: Ткаченко, В. П.
Федотюк, П. В.
Keywords: кваліфіковані волейболістки
модельні характеристики
функціональна підготовленість
річний тренувальний цикл
skilled female volleyball players
model characteristics
functional preparedness
annual training cycle
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ткаченко В. П. Інноваційні підходи до оцінки функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток / В. П. Ткаченко, П. В. Федотюк // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 209-212.
Abstract: Вивчається динаміка показників функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток впродовж річного тренувального циклу. Визначено, що найвищі показники функціональної підготовленості зафіксовано у другому змагальному періоді, зокрема, ЖЄЛ на рівні 3059,57±29,48 мл; життєвий індекс – 48,74±0,62 мл·кг-¹; PWC170(абс) – 940,66±18,70 кгм·хв-¹; PWC170(відн) – 14,87±0,21 кгм·хв-¹·кг-¹; МСКабс – 2839,12±31,80 мл·хв-¹; МСКвідн – 45,11±0,42 мл·кг-¹·хв-¹. Розроблено десятибальну шкалуоцінки і визначено модельні характеристики функціональної підготовленості кваліфікованих волейболісток.
Dynamics of the functional preparedness parameters of skilled female volleyball players during the annual training cycle is investigated. The top functional preparedness parameters at the second competitive period was found: the lung vital capacity was 3059,57±29,48 ml; the life index – 48,74±0,62 ml·kg-¹; absolute PWC170 – 940,66±18,70 kgm·min-¹; relative PWC170 – 14,87±0,21 kgm·min-¹·kg-¹; absolute maximaloxygen consumption – 2839,12±31,80 ml·min-¹; relative maximal oxygen consumption – 45,11±0,42 ml·kg-¹·min-¹. A ten-point scale assessment was developed and model characteristics of functional preparedness of skilled female volleyball players were found.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17566
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи"
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2020_P209-212.pdf654,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.