Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/176
Title: Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні
Other Titles: Проблемные аспекты организационно-правовой защиты банковской тайны в Украине
Problematic aspects of organizational and legal protection of bank secrecy in Ukraine
Authors: Русіна, Ю. О.
Майстренко, О. Л.
Keywords: банківська таємниця
інформація, що становить банківську таємницю
правовий інститут банківської таємниці
розкриття банківської таємниці
банковская тайна
информация, составляющая банковскую тайну
правовой институт банковской тайны
раскрытия банковской тайны
banking secrecy
the information constituting bank secrecy law institute of banking secrecy
disclosure of bank secrecy
Issue Date: 2015
Citation: Русіна, Ю. О. Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні / Ю. О. Русіна, О. Л. Майстренко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 97-102.
Abstract: Розглянуто матеріали щодо інституту банківської таємниці, як обов’язкового атрибуту правової системи будь-якої економічно розвинутої країни. Проведено аналіз норм чинного законодавства України щодо банківської таємниці та її захисту. Наведено деякі розбіжності та протиріччя, що існують у правовому інституті банківської таємниці. Розглянуто стан та основні тенденції розвитку сучасної системи організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні, а також запропоновано деякі напрямки вдосконалення правових норм у цій сфері. У статті запропоновані пропозиції щодо вдосконалення системи організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/176
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P097-102.pdf242.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.