Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1767
Title: Російська комерційна номінація XIX-XXI століть у комунікативно-функціональних вимірах
Other Titles: Русская коммерческая номинация XIX – XXI веков в коммуникативно-функциональных измерениях
Authors: Слухай, Наталія Віталіївна
Синявська, О. Є.
Keywords: комерційна номінація
комунікативно-функціональний підхід
номінативний акт
ілокутивна функція
мотивема
параметричний аналіз
Issue Date: 2016
Citation: Синявська О. Є. Російська комерційна номінація XIX – XXI століть в комунікативно-функціональних вимірах [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Синявська Ольга Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2016. — 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню російських комерційних номінацій XIX – XXI століть у комунікативно-функціональному аспекті. У роботі визначено лінгвістичний статус результатів комерційної номінації; описано екстралінгвістичні критерії, що обумовлюють своєрідність російських комерційних номінацій різних історичних періодів; здійснено аналіз комерційних номінацій XIX – XXI століть на графічному, фонетичному, лексико-семантичному і словотвірному рівнях; виокремлено основні типи комерційних назв у дореволюційний, радянський та сучасний період залежно від ілокутивних функцій, які вони виконують; визначено інвентар і продуктивність мотивем, що реалізуються в корпусі комерційних номінацій XIX – XXI століть; установлено постійні упродовж еволюції російського комерційного найменування мотивувальні ознаки, а також специфічні для кожного періоду розвитку комерційного імені; виявлено найбільш ефективні мотивеми, що використовуються при створенні радянських і сучасних комерційних номінацій за допомогою параметричного аналізу; простежено специфіку сприйняття продуктивних мотивем радянського та сучасного періодів різними віковими групами потенційних споживачів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1767
Faculty: Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання
Department: Кафедра іноземних мов
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра іноземних мов (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdf495,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.