Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17727
Title: Характеристика структурних інструментів управлінського обліку
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
витрати
Issue Date: May-2021
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Матюха М. М. Характеристика структурних інструментів управлінського обліку / М. М. Матюха // Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародній досвід : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28 травня 2021 року. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 38-41.
Abstract: Встановлено, що подальше становлення та розвиток ринкових відносин трактує необхідність вироблення механізмів сталого розвитку підприємств. Особливі вимоги у зв'язку з цим висуваються до якості управління, що є вирішальним фактором фінансової успішності. Відповідно якісний рівень управління визначається багатьма складовими, такими як гнучкість ведення бізнесу, що забезпечує можливість швидкого реагування на мінливі умови і вимоги ринку, і виваженість управлінських рішень, заснована на застосуванні ефективних методів управління, на аналізі, розрахунку і порівнянні альтернативних варіантів розвитку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17727
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Репозитарій_Матюха2.pdf337,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.