Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17741
Title: Вивчення впливу різних інактивантів на збереження активності вірусу синдрому зниження несучості штаму "ССЯ-76"
Other Titles: Study of the effect of various inactivators on the preservation of the activity of the virus of reduced Egg drop syndrome strain "EDS-76"
Authors: Чегринець, А. І.
Салій, О. О.
Красінько, В. О.
Вабіщевич, Ф. Ф.
Keywords: вакцина
антиген
активність вірусу
vaccine
antigen
virus activity
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Вивчення впливу різних інактивантів на збереження активності вірусу синдрому зниження несучості штаму "ССЯ-76" / А. І. Чегринець, О. О. Салій, В. О. Красінько, Ф. Ф. Вабіщевич / Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 року. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 335-336.
Abstract: Правильно підібраний інактивант забезпечує збереження активності вірусу у вакцині, що при введені в організм птиці забезпечить формування стійкого імунітету. Метою даного дослідження було вивчити вплив різних інактивантів на збереження активності вірусу антигену синдрому зниження несучості. Активність вірусу визначали за стандартною методикою у реакції гемаглютинації (РГА). Використання в якості інактиванту бінарного етиленіміну (БЕІ), у порівнянні з формаліном, являється більш доцільним та забезпечує збереження стабільної активності вірусу синдрому зниження несучості штаму "ССЯ-76" після інактивації, що дозволяє розробити високоефективну інактивовану вакцину для захисту сектору птахівництва від інфекційних захворювань.
Properly selected inactivant ensures the preservation of the activity of the virus in the vaccine, which when introduced into the body of the bird will ensure the formation of stable immunity. The aim of this study was to investigate the effect of various inactivators on the maintenance of the activity of the antigen of the Egg Drop Syndrome. Virus activity was determined by standard methods in the hemagglutination reaction (HGA). The use of binary ethyleneimine (BEI) as an inactivator, compared to formalin, is more appropriate and ensures the maintenance of stable activity of the Egg Drop Syndrome virus of strain "EDS-76" after inactivation, which allows to develop a highly effective inactivated vaccine to protect infectious diseases.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17741
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335-336i-konferentsii-kafedry-biotekhnolohii-nfau_0336-0336_mergedpdf.pdf300,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.