Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17742
Title: Значення управлінського обліку у нормуванні об’ємів незавершеного виробництва
Other Titles: The value of management accounting in the rationing of work in progress
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
витрати
Issue Date: May-2021
Publisher: Стильна типографія
Citation: Матюха М. М. Значення управлінського обліку у нормуванні об’ємів незавершеного виробництва / М. М. Матюха // Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 12 травня 2021 року. – Харків : Стильна типографія, 2021. – С. 76-79.
Abstract: Завдання оптимізації розрахунку нормативів оборотних коштів стає все більш актуальною проблемою для виробничих підприємств. Відсутність розробленої сучасної методології і практики нормування нерідко призводить до спотворення відображення фінансового результату діяльності підприємства. У той же час, методичні розробки та галузеві рекомендації вітчизняної науки часто не відповідають сучасним вимогам і не враховують зміни у законодавстві.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17742
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха-репозитарій.pdf484,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.