Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17743
Title: Організаційні аспекти впровадження системи управлінського контролю
Other Titles: Organizational aspects of the implementation of the management control system
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
організація обліку
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Національна металургійна академія України
Citation: Матюха М. М. Організаційні аспекти впровадження системи управлінського контролю / М. М. Матюха // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково практичної конференції, м. Дніпро, 30-31 березня 2021 року. – Дніпро : НМетАУ, 2021. – С. 455-457.
Abstract: Впровадження систем управлінського контролю викликано не тільки виробничими потребами, а й бажанням власників відслідковувати рівень доходів та витрат та мати повне уявлення про реальне фінансове становище у реальному режимі для проведення процесу планування та прийняття управлінських рішень. Виробництво повинно функціонувати як налагоджений механізм, а для цього потрібно постійно діюча система, що дозволяє відстежувати інформацію про господарські операції, вартість продукції, виробничі витрати і рентабельність виробництва в цілому. Також, необхідність отримати оперативну інформацію про витрати та доходи обумовлена зростанням накладних витрат (наприклад, витрати на дистрибуцію та збут), які досить суттєво впливають на економічні показники. Особливо, це стосується випадків функціонування підприємств із великими за об’ємами виробництв та зовнішніх ринків, коли загальні витрати на реалізацію набагато перевищують можливі виробничі аналогічні витрати.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17743
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха-репозитарій.pdf359,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.