Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17782
Title: Розробка бази даних інтернет-магазину з продажу комп'ютерної техніки
Other Titles: Development of an online store database for the sale of computer equipment
Authors: Демківська, Т. І.
Нестеров, Владислав Ігоревич
Keywords: web-сайт
інтернет-магазин
база даних
web site
online store
database
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Нестеров В. І. Розробка бази даних інтернет-магазину з продажу комп'ютерної техніки : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки / В. І. Нестеров ; наук. кер. Т. І. Демківська ; рец. В. І. Чупринка. – Київ : КНУТД, 2021. – 93 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: Інтернет-магазин з продажу комп’ютерної техніки. Мета роботи: розробити web-сайт магазину з продажу комп’ютерної техніки та базу даних "Інтернет-магазину" для швидкого і комфортного користування та збереження інформації в базі даних. Методи розробки: мова програмування PHP, середовище програмування Microsoft Visual Studio, база даних MySQL. У першому розділі був проведений аналіз предметної області, огляд переваг та недоліків. У другому розділі визначено принцип роботи та структура побудови завдання. У третьому розділі описана розробка програмної реалізації та її тестування. У додатках наведено: текст програми та її опис.
Object of research: Online store selling computer equipment. Purpose: to develop a web-site of a store selling computer equipment and a database of "Online Store", for quick and comfortable use and storage of information in the database. Development methods: PHP programming language, Microsoft Visual Studio programming environment, MySQL database. In the first section, an analysis of the subject area, an overview of the advantages and disadvantages. The second section defines the principle of operation and structure of the task. The third section describes the development of software implementation and its testing. The appendices contain: the text of the program and its description.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17782
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom122_Nesterov_Demkivska.pdf751,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.