Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17865
Title: Структурний синтез намотувальних механізмів перемотувальних машин
Other Titles: Structural synthesis of winding mechanisms of rewinding machines
Authors: Манойленко, О. П.
Завертанний, Б. С.
Keywords: пакування
бобіна
бобінотримач
укочуючий ролик
проковзування
перемотування ниток
механізм намотування
динаміка
критичні швидкості намотування
packing
bobbin
bobbin holder
stiffening roller
slipping
thread rewinding
winding mechanism
dynamics
critical winding speeds
Issue Date: 2021
Citation: Завертанний Б. С. Структурний синтез намотувальних механізмів перемотувальних машин : дис. ... д-ра філософії : спеціальність 133 - Галузеве машинобудування, технічні науки : захист 11.03.2021 / Завертанний Богдан Сергійович ; наук. кер. О. П. Манойленко ; КНУТД. – Київ, 2021. – 228 с.
Abstract: Дисертація присвячена структурному синтезу, дослідженню, розробці та вдосконаленню намотувальних механізмів перемотувальних машин. А саме аналітичне визначення критичних швидкостей обладнання, моделювання процесів намотування, розробка нових конструкцій механізму та надання рекомендацій щодо їх конструювання, експериментальне підтвердження отриманих аналітичних моделей.
The dissertation is devoted to structural synthesis of winding mechanisms of rewinding machines and researchment, development and improvement of winding mechanisms of rewinding machines. Namely, it is devoted to the definition of critical speeds of working equipment, modeling of winding processes, development of new structures of the mechanism and providing recommendations for the design of equipment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17865
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210625_305.pdf23,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.