Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17872
Title: Структурні ефекти на базі пресових переплетень
Other Titles: Structural effects based on tuck stitches
Authors: Кизимчук, О. П.
Стефашина, Ольга Сергіївна
Keywords: пресове переплетення
пресова петля
рапорт переплетення
параметри структури
релаксаційні характеристики
верхньотрикотажні вироби
tuck stitch
interlooping repeat
relaxation characteristics
knitted outerwea
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Стефашина О. С. Структурні ефекти на базі пресових переплетень : дипломна магістерська робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / О. С. Стефашина ; наук. кер. О. П. Кизимчук ; рец. Л. М. Мельник. – Київ : КНУТД, 2021. – 120 с.
Abstract: Мета даної роботи є розробка трикотажних полотен пресових переплетень з різним вмістом пресових петель, аналіз структурних ефектів, які можуть бути отримано та властивості отриманих полотен. В роботі спроектовано та виготовлено дві серії зразків, які відрізнялися рапортом чергування пресових і звичайних петель, а також порядком роботи голок в різних системах. Усі зразки виготовлено на плосков’язальній машині 10 класу з напіввовняної (50% вовняних і 50% поліакрилонітрильних волокон) лінійної густини 32х2 текс. Дослідження параметрів структури пресових переплетень показали, що зміни лінійних розмірів відбуваються в усіх восьми варіантах полотен. Кількість петельних рядів у 100 мм в обох серіях зразків з виворітної сторони в два рази більша, ніж з лицевої. Кількість петельних стовпчиків у 100 мм в першій серії зразків з виворітної сторони більша, ніж з лицевої від 48% до 73%, а в другій серії зразків є однаковою і з лиця і звиворіту. Товщина та поверхнева густина в першої серії зразків менша, ніж у базового переплетення ластик 1+1, а в другої серії зразків товщина та поверхнева густина є більшими за показники у ластику 1+1, але меншими ніж у напівфангу. Повна деформація розроблених трикотажних полотен пресових переплетень становить 100-177%. Швидкозворотня складова становить головну частку повної деформації0,7÷0,9 при розтягуванні уздовж петельних рядів та близько 0,6÷0,9 при розтягуванні уздовж петельних стовпчиків. У межах роботи розроблена колекція виробів з використанням досліджуваних варіантів пресових переплетень та запропоновані рекомендації щодо їх експлуатації.
The purpose of this work is to develop knitted fabric of tuck interlooping with different number of tuck stitches in repeat, to analyse the obtained structural effects and fabrics properties. Two sets of knitted samples were designed and manufactured, which differed in the repeat of alternation of tuck stitch and conventional loops, as well as in the number of working needles in different knitting systems. All samples are made on a flat knitting machine of 10 class from semi-wool (50% wool and 50% polyacrylonitrile fibers) linear density 32x2 tex. Thestudy of the structural parameters of tuck knitted fabrics has shown that shrinkage occurs in all fabrics variants. The number of courses per 100 mm at the back side is twice as large as at the front sidein both fabric sets. The number of wales per 100 mm at the backside is 48% to 73% larger than at the front side for the first set of samples. The parameter value is the same at the face and at the back sideі for the second set of samples.The thickness and surface density are smaller than that for rib 1+1 for the first set of fabrics. The thickness and surface density are higher than that for rib 1+1 and smaller than that for the half-cardigan for the second set of fabrics. Full deformation of the developed knitted fabricswith tuck stitch is 100-177%. The elastic component is the main part of full deformation. Its value is 0.7÷0.9 when stretching coursewise and about 0.6÷0.9 when stretching walewise. The knitted clothers collection was created using the developed knitted fabrics with tuck stitches and the recommendations for the knitted products using are offered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17872
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom182_Stefachyna_Kyzymchuk.pdf4,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.