Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17878
Title: Плакати на тему боротьби з COVID-19
Other Titles: Posters on the topic of combating COVID-19
Плакаты на тему борьбы с COVID-19
Authors: Попова, Ірина Іванівна
Могиляста, Анна Олександрівна
Keywords: пандемія
маска
засіб
плакат
ілюстрація
дизайн
pandemic
mask
tool
poster
illustration
design
Issue Date: 23-Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Могиляста А. О. Плакати на тему боротьби з COVID-19 : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / А. О. Могиляста ; наук. кер. І. І. Попова. – Київ : КНУТД, 2021. – 63 с.
Abstract: У дипломній роботі надані результати досліджень наслідків впливу пандемії на сучасне життя людини, наявність різноманітного дизайну для захисних масок та про не відповідальне відношення людини до екології та засобів особистого захисту. Проаналізовано актуальність проблеми та вивчення того, які маски існують на даний момент, як відношення до маски як до аксесуару змінило розуміння людини про її головну функцію. З джерел масової інформації отримано достовірну інформацію про забруднення навколишнього середовища засобами особистого захисту і приведено на цю тему безліч прикладів.
The thesis presents the results of research on the impact of the pandemic on modern life. The urgency of the problem and the study of what masks exist at the moment, how the attitude to the mask as an accessory has changed the understanding of man about Mass media sources provide reliable information on environmental pollution by personal protection and provide many examples on this topic.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17878
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom022_Mohyliasta_Popova.pdf773,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.