Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/179
Title: Основні аспекти організації відділу комплексного контролю
Other Titles: Основные аспекты организации отделения комплексного контроля
Basic aspects of the complex control division organization
Authors: Євтушевська, О. А.
Keywords: комплексний контроль
начальник відділу комплексного контролю
функції начальника відділу комплексного контролю
комплексный контроль
начальник отдела комплексного контроля
функции начальника отдела комплексного контроля
complex control
head of the complex control division
functions of the head of the complex control division
Issue Date: 2015
Citation: Євтушевська, О. А. Основні аспекти організації відділу комплексного контролю / О. А. Євтушевська // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 122-129.
Abstract: В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання – індукція, дедукція, аналогія, аналіз, синтез, порівняння. На основі проведених результатів сформовано модель організації служби контролю на підприємстві: визначено основні принципи створення та місце відділу комплексного контролю в організаційній структурі підприємства, розглянуто найбільш ймовірні джерела застосування комплексного контролю та способи їх вирішення, запропоновано схему послідовного формування комплексного контролю, що в результаті сприятиме ефективній діяльності останнього.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/179
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P122-129.pdf284.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.