Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17980
Title: Управління збутовою діяльністю підприємства
Other Titles: Management of sales activities of the enterprise
Authors: Невмержицька, С. М.
Жмак, Богдан Валерійович
Keywords: збут
управління збутовою діяльністю
стимуляція збуту
мотивація
прибуток
sales
sales management
sales promotion
motivation
profit
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Жмак Б. В. Управління збутовою діяльністю підприємства : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 073 Менеджмент / Б. В. Жмак ; наук. кер. С. М. Невмержицька ; рец. А. Г. Млік. – Київ : КНУТД, 2021. – 100 с.
Abstract: Дипломну бакалаврську роботу присвячено дослідженню теоретичних завдань та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення системи управління збутовою діяльністю на підприємстві, що реалізує препарати для рослинництва. На підставі проведеної аналітичної оцінки управління збутом ТОВ "Центр Агро Київ" розроблено заходи щодо його удосконалення. Запропоновано основні напрями удосконалення системи управління збутовою діяльністю з використанням альтернативних методів збуту та стимуляції продажів ТОВ "Цент Агро Київ", що передбачають удосконалення системи мотивації працівників підрозділу збуту та розширення штату підрозділу збуту з метою застосування альтернативних методів продажу, використання державної програми кредитування для малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", які призведуть до збільшення обсягів продажів, отримання додаткових прибутків та підвищать ефективність діяльності підприємства.
Thesis is devoted to the study of theoretical problems and substantiation of practical areas of improvement of the sales management system at the enterprise that sells crop protection products. On the basis of the conducted analytical assessment of sales management of LLC "Center Agro Kyiv" measures for its improvement are developed. The main directions of improvement of the sales management system with the use of alternative sales methods and sales promotion of Center Agro Kyiv LLC are proposed. "Available loans 5-7-9%", which will increase sales, generate additional profits and increase the efficiency of the enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17980
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom073_Zhmak_Nevmerzhytska.pdf992,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.