Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17986
Title: Вплив цетилпіридинію хлориду на перекисне окиснення ліпідів
Other Titles: Effect of cetylpyridine chloride on lipid peroxidation
Authors: Берлінська, Ж. А.
Бессарабов, В. І.
Харитоненко, Г. І.
Кузьміна, Г. І.
Вахітова, Л. М.
Лісовий, В. М.
Мазура, С. О.
Keywords: аналіз
цетилпіридинія хлорид
перекисне окислення ліпідів
поверхнево активні речовини
analysis
cetylpyridinium chloride
lipid peroxidation
surfactants
Issue Date: 2019
Citation: Вплив цетилпіридинію хлориду на перекисне окиснення ліпідів [Текст] / Ж. А. Берлінська, В. І. Бессарабов, Г. І. Харитоненко, Г. І. Кузьміна, Л. М. Вахітова, В. М. Лісовий, С. О. Мазура // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 136-144.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: В роботі досліджували вплив цетилпіридинію хлориду на перекисне окислення ліпідів. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів визначали шляхом реакції тіобарбітурової кислоти з малоновим діальдегідом в сироватці крові людини. Показано, що цетилпіридинію хлорид в концентраціях 25-100 мкМ знижує кількість продуктів перекисного окислення ліпідів в 1,9-2,9 раза. Цетилпіридинію хлорид має антисептичні властивості і широко використовується для лікування інфекцій порожнини рота бактеріальної та мікологічної етіології. Отримані результати свідчать про можливість ефективного застосування даної сполуки при інфекційних захворюваннях, які супроводжуються інтенсифікацією перекисного окиснення ліпідів.
The effect of cetylpyridinium chloride on lipid peroxidation was investigated. The intensity of lipid peroxidation was determined by reaction of thiobarbituric acid with malonic dіaldehyde in human serum. It has been shown that cetylpyridinium chloride at concentrations of 25-100 μm reduces the amount of lipid peroxidation products by 1.9-2.9 times. Cetylpyridinium chloride has antiseptic properties and is used for the treatment of oral cavity’s infections of bacterial and mycological etiology. The results show that the effective applification of this compound in infectious diseases, accompanied by intensification of peroxidation.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17986
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(1)_P136-144.pdf423,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.