Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17988
Title: Результати експериментів підвищення розчинності гесперидину
Other Titles: Results of the experiments of increasing the solubility of hesperidine
Authors: Бессарабов, В. І.
Кузьміна, Г. І.
Харитоненко, Г. І.
Шевчук, А. І.
Ященко, К. С.
Данченко, О. В.
Лісовий, В. М.
Ладан, О. С.
Keywords: гесперидин
тверда дисперсна система
біофлавоноїд
геріатрія
hesperidin
solid dispersion system
bioflavonoid
geriatrics
Issue Date: 2019
Citation: Результати експериментів підвищення розчинності гесперидину [Текст] / В. І. Бессарабов, Г. І. Кузьміна, Г. І. Харитоненко, А. І. Шевчук, К. С. Ященко, О. В. Данченко, В. М. Лісовий, О. С. Ладан // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 152-160.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У статті розглядаються особливості фармацевтичного аналізу новостворюваних геріатричних лікарських засобів. Було проведено дослідження фазової розчинності за методом Хігуччі та Коннорса. Проведено експеримент з різними хімічними субстанціями (манітол, полівініловий спирт, поліетиленгліколь 400, пропіленгліколь, сечовина, Твін-80) які, можуть підвищувати розчинність гесперидину. Створена тверда дисперсна система із сечовиною показала найкращий результат в проведеному дослідженні. Стаття базується на експериментальних даних, які показують позитивний вплив створеної твердої дисперсної системи на підвищення біодоступності гесперидину. В результаті проведених експериментів було встановлено максимальне значення підвищення розчинності в системі з сечовиною та Твіном-80 – у 27 разів, та доведено, що після додавання одразу декількох високо молекулярних сполук є значно ефективнішим, ніж при додаванні однієї сполуки.
The article deals with the peculiarities of pharmaceutical analysis of newly developed geriatric medicines. Experiment with various chemical substances (mannitol, polyvinyl alcohol, polyethylene glycol 400, propylene glycol, urea, tween-80) which can increase the solubility of hesperidin was conducted. The created solid dispersion system with urea showed the best result in the conducted research. The article is based on experimental data, which show the positive effect of the created solid dispersion system on increasing the bioavailability of hesperidin. As a result of the experiments, the maximum value of solubility increase in the system with urea and tween-80 was found to be 27 times. But it has been proven that after the addition of several high molecular weight compounds it is much more effective than the addition of one compound.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17988
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(1)_P152-160.pdf463,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.