Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17994
Title: Високомолекулярні сполуки у фармації. Перспективи застосування
Other Titles: High molecular compounds in pharmacy. Prospects of application
Authors: Салій, О. О.
Мацюця, К. Ф.
Гетало, О. В.
Keywords: високомолекулярні сполуки
лінійна молекула
Дальтон
полімер
high molecular compounds
a linear molecule
Dalton
polymer
Issue Date: 2019
Citation: Салій О. О. Високомолекулярні сполуки у фармації. Перспективи застосування [Текст] / О. О. Салій, К. Ф. Мацюця, О. В. Гетало // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 200-213.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: На сьогоднішній день класичні лікарські засоби містять діючі та допоміжні речовини різного походження: хімічного, рослинного, біотехнологічного, біологічного, тощо. ВМС мають свої специфічні ознаки, що відокремлюють їх у окрему групу та відрізняють від низькомолекулярних сполук за фізико-хімічними властивостями та технологічними явищами, а саме ВМС нелеткі та мають низькі швидкості дифузії, молекули утворюються полімеризацією, де індекс полімеризації -n вказує на кількість мономерних ланок, їм належать високоеластичність та в'язкопружність. До ВМС, що застосовують у фармації, віднесено велику групу сполук: желатин, похідні целюлози, поліетиленгликолі, полівінілпіролідони, карбомери, гетерополісахариди. Визначено, що ВМС входять у склад фармацевтичних рецептур як діючі речовини у майже весь спектр лікарськіх форм, а саме парентеральні розчині та розчини для інфузій, м'які лікарські засоби, очні краплі, порошки для орального застосування. Встановлено, що основна сфера застосування ВМС у фармації є розробка нових лікарських форм з контрольованою та направленою дією, удосконалення систем доставки діючих речовин до органів та систем.
Nowadays, classic medicines contain active and auxiliary substances of different origin: chemical, vegetable, biotechnological, biological, etc. High molecular compounds have their specific characteristics that separate them into a separate group and distinguish them from low molecular weight compounds by their physicochemical properties and technological phenomena, namely, high molecular compounds are non-volatile and have low diffusion rates, the molecules are formed by polymerization, where the polymerization index-n indicates the number of monomer units, which possess high elasticity and viscosity. To high molecular compounds used in pharmacy include a large group of compounds: gelatin, cellulose derivatives, polyethylene glycols, polyvinylpyrrolidones, carbomers, heteropolysaccharides. It has been determined that high molecular compounds are included in pharmaceutical formulations as active substances in almost the entire spectrum of dosage forms, namely parenteral solutions and infusion solutions, soft drugs, eye drops, powders for oral administration. It is established that the main scope of high molecular compounds in pharmacy is developing new controlled and targeted dosage forms, improving delivery systems for active substances to organs and systems.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17994
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(1)_P200-213.pdf463,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.