Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17995
Title: Стан вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів на основі цитиколіну
Other Titles: State of the domestic pharmaceutical market medicines on the basis of citicoline
Authors: Страшний, В. В.
Бессарабов, В. І.
Барбаш, О. С.
Попов, А. А.
Keywords: інсульт
лікарський засіб
лікування
фармацевтичний ринок
stroke
medicines
treatment
pharmaceutical market
Issue Date: 2019
Citation: Стан вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів на основі цитиколіну [Текст] / В. В. Страшний, В. І. Бессарабов, О. С. Барбаш, А. А. Попов // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2019. - Вип. 2, Т. 1. - С. 214-220.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: Судинна патологія головного мозку є вкрай актуальною в усьому світі. За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, найближчі десятиліття охарактеризуються подальшим зростанням числа мозкових інсультів за рахунок загального старіння населення планети та підвищення поширеності факторів ризику розвитку цієї патології в популяції. Передбачається, що до 2030 р. захворюваність інсультом досягне 23 млн. випадків на рік, а кількість смертей до 7,8 млн. Що стосується нашої держави, то захворюваність інсультом в Україні, як і раніше, перевищує середньоєвропейські показники: за даними за 2010 р. частота розвитку інсульту в українців становить 282 випадки на 100 тис. В той час як в середньому по Європі – близько 200 випадків на 100 тис. населення. Кожні 5 хв. в Україні діагностують новий випадок інсульту, а кожні 12 хв. реєструють смерть внаслідок цієї патології. Тільки 10-20% осіб, які перенесли інсульт, повертаються до праці, і лише 8% з них зберігають повну професійну придатність. В умовах жорсткого дефіциту коштів, що має місце в українській системі охорони здоров‘я, питання ефективного, економічного та раціонального лікування інсульту набуває важливого соціального значення.
Vascular pathology of the brain is extremely relevant worldwide. According to experts of the world health organization, in the coming decades kharakterizuyutsya further increase in the number of brain strokes due to the General aging population and increasing prevalence of risk factors for the development of this pathology in the population. It is expected that by 2030, the incidence of stroke will reach 23 million cases per year, and the number of deaths to 7.8 million. As for our country, the incidence of stroke in Ukraine, as before, exceeds the European average: according to data for 2010, the incidence of stroke in Ukrainians is 282 cases per 100 thousand, while on average in Europe-about 200 cases per 100 thousand population. Every 5 minutes a new case of stroke is diagnosed in Ukraine, and every 12 minutes a death due to this pathology is registered. Only 10-20% of stroke survivors return to work, and only 8% remain fully fit. In the conditions of severe shortage of funds, which takes place in the Ukrainian health care system, the issues of effective, economical and rational treatment of stroke acquires important social importance.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17995
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2019_V2(1)_P214-220.pdf674,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.